WELCOME TO RU-JOB

Ramkhamhaeng University

(Student Affair Division)

รับสมัครพนักงานช่วงเทศกาลปีใหม่

รับสมัครนักศึกษาช่วยงานปีใหม่  นักศึกษาที่สนใจ สามารถงานได้ที่ งานแนะแนวจัดหางานและทุนการศึกษา อาคารศิลาบาตร  ช้ันลอย.... # 97 | Exp :30 พ.ย. 2561


บริษัทที่มาออกบู๊ธรับสมัคร

ไม่มีรายการในขณะนี้
© 2018 Ramkhamhaeng University All Rights Reserved