โครงการ “Career Talk Recruitment Project 2017”

~~งานนะแนวจัดหางานและทุนการศึกษา  กองกิจการนักศึกษาร่วมกับบริษัท  โอสถสภา  จำกัด
จัดโครงการ  “Career  Talk  Recruitment  Project  2017”
ในวันพฤหัสบดีที่  30  พฤศจิกายน  2560  เวลา  10.00 - 11.00  น. 
ณ  ห้อง  207  อาคารกิจกรรมนักศึกษา  ชั้น  2
ขอเชิญนักศึกษาของมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรม  (ฟรี  ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ  ทั้งสิ้น)
หัวข้อในการบรรยาย
-  การให้ความรู้และแนะแนว  วิธีการสมัครงานให้กับนักศึกษา
-  การเตรียมความพร้อมในการสมัครงานให้กับนักศึกษา
-  วิธีและช่องทางในการเข้าทำงานกับบริษัท  โอสถสภา จำกัด  และบริษัทในเครือของบริษัทโอสถสภา  จำกัด
-  เพื่อประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างที่ทางบริษัทโอสถสภา  และบริษัทในเครือเปิดรับสมัครงาน
**นักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่สนใจสามารถสำรองที่นั่งได้ที่  งานแนะแนวจัดหางานและทุนการศึกษา 
    อาคารศิลาบาตร  (ชั้นลอย)  รับจำนวนจำกัด  หรือโทรสอบถาม  02-3108126 

View : 1261
โครงการ “Career Talk Recruitment Project 2017”

~~งานนะแนวจัดหางานและทุนการศึกษา  กองกิจการนักศึกษาร่วมกับบริษัท  โอสถสภา  จำกัด จัดโครงการ  &ldquo....

อ่านรายละเอียด »
view : 1261 | 21 พ.ย. 2560

บริษัทที่มาออกบู๊ธรับสมัคร

ไม่มีข้อมูลบริษัทที่มาออกบู๊ธรับสมัครในขณะนี้

การรับสมัครงานของผู้ประกอบการ

ไม่มีข้อมูลการรับสมัครงานของผู้ประกอบการในขณะนี้