ประวัติงานแนะแนวจัดหางานและทุนการศึกษา

ประวัติงานแนะแนวจัดหางานและทุนการศึกษา

งานแนะแนวจัดหางานและทุนการศึกษา

ประวัติโดยสังเขป
- ในปี พ.ศ. ทบวงมหาวิยาลัย อนุมัติแบ่งส่วนราชการในสำนักงานอธิการบดีใหม่ กองงานนักศึกษาจึงได้รับการเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น กองกิจการนักศึกษา และได้ปรังปรุงโครงสร้างงานเพื่ออีก 2 หน่วยงาน และมีหน่วยงานที่เพิ่มขึ้น คือ งานแนะแนวจัดทางงานและทุนการศึกษา

หน้าที่ความรับผิดชอบ
- งานแนะแนวจัดหางานและทุนการศึกษามีภาระหน้าที่หลัก คือ การสร้างความพร้อม และพัฒนาศักยภาพให้นักศึกษาพร้อมที่จะสามารถดำเนินชีวิตขณะที่กำลังศึกษาและเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว โดยแบ่งภาระความรับผิดชอบในด้านต่างๆ คือบริการแนะแนวด้านการศึกษา , อาชีพ , สังคมและส่วนตัว , บริการจัดหางาน , และทุนการศึกษา

View : 3907
ข่าวประขาสัมพันธ์ งานนัดพบแรงงาน

สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๔  ร่วมกับมหาวิทยาลัยรามคำแหง กำหนดจัดงาน  "นัดพบงานดี  คนมีคุ....

อ่านรายละเอียด »
view : 252 | 5 ก.ค. 2560

งานแนะแนวจัดหางานและทุนการศึกษา กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจ ฝากประวัติการสมัครงาน

 งานแนะแนว จัดหางานและทุนการศึกษา กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ขอเชิญนักศึกษากรอกประวัติส่วนตัว เพื่อก....

อ่านรายละเอียด »
view : 12925 | 7 ก.ย. 2558

บริษัทที่มาออกบู๊ธรับสมัคร

ไม่มีข้อมูลบริษัทที่มาออกบู๊ธรับสมัครในขณะนี้

การรับสมัครงานของผู้ประกอบการ

   รับสมัครพนักงาน Marketing Operation (บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด) 1043    รับสมัครพนักงานหลายตำแหน่ง (บริษัท เนกซ์สเตป จำกัด) 1296    รับสมัครพนักงาน CO Project Event (บริษัทไทยออแกไนส์ จำกัด) 867    รับสมัครพนักงาน (Sele EXecutive) บริษัทโกลบอล โอเชี่ยน ฟู้ดส์ จำกัด 680    รับสมัครพนักงานจำนวนมาก 1040    พนักงานบัญชี (บริษัทแบชเชอร์เลอร์ อินเตอร์ จำกัด) 455    พนักงานขายประจำห้าง 856    รับสมัครพนักงาน Part-time จำนวนมาก 2524    รับสมัครพนักงาน (บริษัทอิออนสินทรัพย์ จำกัด) 855    พนักงานแนะนำสินค้า (บริษัทมิตซูบิชิ อิเล็กทริค กันยงวัฒนา) 474    รับสมัครพนักงาน (โรงพยาบาลแพทย์ปัญญา) 2642    พนักงานธุรการ/บัญชี (สำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย เอส วี ธุรกิจและการบัญชี) 952    พนักงานเร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ (บริษัทวินเพอร์ฟอร์มานซ์ จำกัด) 904